dimarts, 23 de novembre de 2010The Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) held the closing ceremony of the 30th anniversary with a gala dinner brought together some fifty people including members and friends.
 The event, which took place in Naturlandia, in the parish of Sant Julia de Loria, was attended by various national authorities as the MI Foreign Minister, Mr.  Xavier Espot, who attended both as a member of MI Government of Andorra as well as honorary president of the association.Also we enjoyed the assistance of the Hon. Minister of Sports of Sant Julia de Loria, Mr. Oliver Alís. And Mr. Alexander Beenning representing Andorra and Telecom as a partner of the partnership (C33AB).
 As far as international representatives, was an honor to receive the first time in Andorra by a representative of the International Amateur Radio Union (IARU) with the assistance of Vice Tafa Diop. (6W1KI) Associations REF and URE were also present with Paul Granger (F6EXV) and Gerard Debelle (F2VX) Emetteurs by the Réseau des Français (REF) to France and the vice president of the Union of Radioaficionados Españoles (URE) Pere Espunya ( EA3CUU) by Spain.During the ceremony took delivery of the silver badges for members who were 25 years as partners of URA. And also the 30th anniversary of the diplomas URA all participating partners in April with special indicative C35 and C36, which were about 15,000 contacts.

 
The Union of Radio Andorra (URA) was handed a silver badge in the IARU Vice Tafa Diop (6W1KI)On the other hand, the URA received a box made of sand with the logo of the 30th anniversary of URA. Also a commemorative plaque by the URE and another by the REF.

 
The closing ceremony was also in news print in Monday's edition of the newspaper on BONDIA journal and the news in TV Andorra 
Television .ATV 

ATV's Video:


Video cedit per Ràdio I televió d'Andorra S.A. 
 News:Diari BONDIA

Portal de RTVASpecial thanks to:
La Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) tenue la cérémonie de clôture du 30e anniversaire avec un dîner de gala a réuni une cinquantaine de personnes y compris les membres et amis.
 L'événement, qui a eu lieu à Naturlandia, dans la paroisse de Sant Julia de Loria, a été suivie par diverses autorités nationales comme le MI Ministre des affaires étrangères, M. Xavier Espot, qui a assisté en tant que membre du MI Gouvernement d'Andorre ainsi que président d'honneur de l'association.Aussi nous avons pu apprécier le soutien de L'hon. Ministre des Sports de Sant Julia de Loria, Sr.. Oliver Alis. Et M. Alexander Beenning représentant Andorre Telecom en tant que partenaire de la société (C33AB).
 
En ce qui concerne les représentants internationaux, a été un honneur de recevoir la première fois en Andorre par un représentant de l'Union internationale des radioamateurs (IARU) avec l'aide du vice Tafa Diop. (6W1KI)
REF associations et sœurs de plaisance et étaient également présents avec Paul Granger (F6EXV) et Gerard Debelle (F2VX) Emetteurs Français par le Réseau des (REF) à la France et le vice-président de l'Union des radioaficionados Españoles (URE) Pere Espunya ( EA3CUU) par l'Espagne.


Lors de la cérémonie a pris livraison des badges d'argent pour les membres qui avaient 25 ans en tant que partenaires de l'URA. Et aussi le 30e anniversaire des diplômes URA tous les partenaires participants en avril ayant des C35 et C36 indicative, qui étaient environ 15.000 contacts.

 
L'Union des Radio Andorre (URA) a remis un insigne d'argent dans le Diop IARU Vice Tafa (6W1KI)D'autre part, l'URA reçu une boîte faite de sable avec le logo du 30e anniversaire de l'URA. En outre, une plaque commémorative en l'URE et l'autre par le REF.

 La cérémonie de clôture a été également publié dans l'édition de nouvelles de lundi du journal BONDIA et les nouvelles de Andorre télévision ATV. 

Video d'ATV:


Video cedit per Ràdio I televió d'Andorra S.A. 
 Nouvelles:Diari BONDIA

Portal de RTVAGrâce:
La Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) celebró el acto de clausura del 30 º aniversario con una comida de gala que reunió una cincuentena de personas entre socios y acompañantes.
 El acto, que tuvo lugar en Naturlandia, en la parroquia de Sant Julià de Lòria, contó con la presencia de diferentes autoridades nacionales como la del MI ministro de Asuntos Exteriores, Sr.. Xavier Espot, que asistió tanto como miembro del MIGobierno de Andorra así como presidente de honor de la asociación.También pudimos disfrutar de la asistencia del Hble. consejero de Deportes de Sant Julià de Lòria, Sr. Oliver Alís. Y del Sr.. Alejandro Beenning en representación de Andorra Telecom y como socio de la asociación (C33AB).
 
En cuanto a representantes internacionales, fue un honor recibir por primera vez en Andorra de un representante de la International Amateur Radio Union (IARU) con la asistencia del vicepresidente Tafa Diop. (6W1KI)
Las asociaciones hermanas REF y URE también y estuvieron presentes con Paul Granger (F6EXV) y Gerard Debelle (F2VX) por parte del  REF de Francia y por el vicepresidente de la Unión de radioaficionados Españoles (URE) Pere Espunya ( EA3CUU) por parte de España.Durante el acto se hizo entrega de las insignias de plata a los miembros que hacían 25 años como socios de URA. Y también de los diplomas del 30 aniversario de URA a todos los socios participantes en el mes de abril con los indicativos especiales C35 y C36, donde se hicieron unos 15.000 contactos.

 
La Unión de Radioaficionados andorranos, (URA) hizo entrega de una insignia de plata al vicepresidente de la IARU Tafa Diop (6W1KI)
Por otro lado la URA recibió un cuadro hecho con arena con el logo del 30 aniversario de URA. también una placa conmemorativa por parte de la URE y otra por parte del REF.

 
El acto de clausura fue noticia también en prensa escrita a la edición del lunes del diario Bondia y los informativos de Andorra Televisión ATV.

Video de ATV:


Video cedit per Ràdio I televió d'Andorra S.A. 
 Noticia escrita:Diari BONDIA

Portal de RTVAAgradecimientos:


Acte i dinar de cloenda del 30è aniversari de URALa Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) va celebrar l'acte de cloenda del 30è aniversari amb un dinar de gala que va aplegar una cinquantena de persones entre socis i acompanyants.
 L’acte, que va tenir lloc a Naturlàndia, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, va comptar amb la presència de diferents autoritats nacionals com la del M.I. ministre d’Afers Exteriors, Sr. Xavier Espot, que hi va assistir tant com membre del M.I. Govern d'Andorra així com a president d'honor de l’associació. 
També vàrem poder gaudir de l’assistència del l'Hble. conseller d’Esports de Sant Julià de Lòria, Sr. Oliver Alís. I del Sr. Alexandre Beenning en representació d'Andorra Telecom i com a soci de l'associació (C33AB).
 Pel que fa a representants internacionals, va ser un honor rebre per primer cop a Andorra d'un representant de la International Amateur Radio Union (IARU) amb l’assistència del vicepresident Tafa Diop. (6W1KI) 
Les associacions germanes REF i URE també i van ser presents amb Paul Granger (F6EXV) i Gerard Debelle (F2VX) per part del Réseau des Emetteurs Français (REF) de França  i pel vicepresident de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) Pere Espunya (EA3CUU) per part d'Espanya. Durant l'acte es va fer entrega de les insígnies de plata als membres que feien 25 anys com a socis de URA. I també dels diplomes del 30è aniversari de URA a tots els socis participants el mes d'abril amb els indicatius especials C35 i C36, on es van fer uns 15.000 contactes.

 La Unió de Radioaficionats andorrans, (URA) va fer entrega d'una insígnia de plata al vicepresident de la IARU Tafa Diop (6W1KI) 
D'altra banda la URA va rebre un quadre fet amb arena amb el logo del 30è aniversari de URA. també una placa commemorativa per part de la URE i una altra per part del REF.

 L'acte de cloenda va ser noticia també en premsa escrita a l'edició de dilluns del diari Bondia i als informatius d'Andorra Televisió ATV. 

Video d'ATV:


Video cedit per Ràdio I televió d'Andorra S.A. 
 Noticies escrites:Diari BONDIA

Portal de RTVAAgraïments:


dimarts, 2 de novembre de 2010

Dinar de cloenda 30è aniversari

EL PRESIDENT

DE LA UNIÓ DE RADIOAFICIONATS ANDORRANS


U.R.A.

Té l’honor d’anunciar-vos l’acta de
clausura del 30è aniversari de la nostra associació, amb un:

Dinar de Gala


Que tindrà lloc el proper dia 21 de
novembre
Al Camp Base de Naturlandia


La recepció oficial serà a les 12h30 amb la presentació
d’autoritats i el lliurament de Diplomes i insígnies


Principat d’Andorra, octubre  de 2010Preu del menú 30€ p/p. Possibilitat de menú infantil i de regim
Reserves: a la seu Social o per telèfon 825380, dimarts dimecres i dijous de 19:30 a 21:30
Data límit de reserva dijous 18 de novembre.


MENÚ:
COCKTAIL DE BENVINGUDAPICA PICASURTIT
D’IBÈRICS, GAMBES, CROQUETES, BRAVES I AMANIDA VARIADA**********SECRET
IBERIC A LA PLANXAAMB
VERDURETES I “PINXO MORUNO”

O

SALMÓ
A LA SALSA D’ESCALIVADA
AMB
TEMPURA DE VERDURES
**********
PATÍS
DEL 30È ANNIVERSARI


TARTA
SANT MARCO
**********
VI:
CRIN ROJA COLECCIÓN TIERRA DE CASTILLA


CAVA:
PUIGMUNT BRUT


CAFÈ
***********
SERVEI DE BAR
*****


(Preu del menú 30€ p/p. Possibilitat de menú infantil i de regim)
Data límit de reserva dijous 18 de novembre.

dijous, 28 d’octubre de 2010

C37N - CQWW Phone 2.010

On the weekend of 30 and 31 October, our association, together with the REF and participate in the CQWW Phone URE 2010.
As an act of the thirtieth anniversary we invite you to visit us NATURLANDIA Base Camp, and enjoyed a significant event.

Date: 30 and 31 October 2010
Location: Local URA / SECOM, Golf basis NATURLANDIA, La Rabassa, Sant Julià
Call: C37N
QSL via EA4URE
More info & Offical web page: http://www.gdgdxc.net/c37n/

C37N - CQWW Phone 2.010
Le week-end des 30 et 31 Octobre, notre association, ainsi que le REF et de participer au téléphone CQWW URE 2010.
Comme un acte du trentième anniversaire, nous vous invitons à nous rendre visite NATURLANDIA camp de base, et bénéficié d'un événement important.

Date: 30 et 31 Octobre 2010
Lieu: Local URA / SECOM, NATURLANDIA, La Rabassa, Sant Julià de Lòria.
Indicatif: C37N
QSL via EA4URE
Plus info et oficiel web page: http://www.gdgdxc.net/c37n/